CE İşaretleme ve ISO Belgelendirme - Testko Danışmanlık - 0312 491 55 77

CE İşaretleme ve ISO Belgelendirme

2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirmesi

Tüm elektrikli ürünler için potansiyel elektromanyetik radyasyon tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle AB pazarına giriş yapan elektrikli ürünlerin elektromanyetik radyasyon standartlarına uyması gerekmektedir. Bu gereklilikler ve düzenlemeler 2014/30/AB sayılı Avrupa Direktifi ile kontrol edilmektedir.

Görüntüle
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği 2009/48 / EC

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği 2009/48 / EC

Oyuncaklar ve oyunlar çocuğun gelişimine katkıda bulunur ve büyümenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, Avrupa Birliğinde satılan bu ürünlerin çocukların sağlığını tehdit etmemesini sağlamak, AB için bir önceliktir. AB mevzuatı, oyuncakların, özellikle oyuncaklarda kimyasalların kullanımı konusunda, dünyanın en katı olan güvenlik gereksinimlerini karşılamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Görüntüle
2014/34/AB (ATEX) Yönetmeliği

2014/34/AB (ATEX) Yönetmeliği

Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemler için geçerlidir.

Güvenlik sistemlerinin Koruyucu sistemlerin yapı taşları olduğu anlaşılmakta ancak yeni başlayan patlamaları aniden durdurmak, ve/veya etkili bir alev ve patlama basıncı aralığını sınırlandırmak için tasarlanan bileşenler değildir.

Görüntüle
Gıda Ambalajı

Gıda Ambalajı

Gıda ürünleri ambalajları, 1935/2004 sayılı AB Yönetmeliği tarafından gıda ürünleri ile temasta bulunulması gereken malzemeler ve ürünlerle ilgili genel şartlara uygun olmalıdır.

Bu düzenlemenin, hem doğrudan hem de dolaylı olarak gıdayla temas eden paketleme gereksinimlerini belirleyerek yüksek düzeyde tüketici sağlığını korumaya yönelik olması amaçlanmıştır.

Görüntüle
2011/65 / AB Direktifi (RoHS)

2011/65 / AB Direktifi (RoHS)

Elektrikli ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili 2011/65 / AB Direktifi (RoHS)

2011/65 / EU sayılı Yönerge, elektrikli ve elektronik cihazlarda aşağıdaki tehlikeli maddeleri sınırlandırmayı amaçlamaktadır: kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerli krom, polibromlu bifeniller, polibromlu difenil eterler. 22 Temmuz 2019'dan itibaren, bu liste aynı zamanda şu maddelerle desteklenecektir: bis (2-etilheksil) ftalat, butil benzil ftalat, dibutil ftalat, diizobütil ftalat.

Görüntüle
Bisiklet ve Bebek Arabası

Bisiklet ve Bebek Arabası

• Çocuk bisikletleri

• Yetişkinler için bisikletler

• Şehir, doğa yürüyüşü, dağ ve yarış bisikleti

• Özel bisikletler (BMX)

• Elektrikli bisikletler.

Görüntüle
Solar Keymark Sertifikası

Solar Keymark Sertifikası

Solar Keymark etiketleme şeması, solar termal kolektörleri sertifikalandırmak için oluşturulmuştur. Amaç, ticaret engellerini azaltmak ve sadece Avrupa pazarında değil aynı zamanda ötesinde yüksek kaliteli güneş ürünlerinin kullanımını teşvik etmektir.

Görüntüle
2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Bu yönetmelik aşağıdaki özelliklere sahip, seri üretim basit basınçlı kaplar için geçerlidir.

0,5 bar'ın üzerindeki basınçlara sahip ve hava veya oksijen içeren, ancak yanmaya yönelik olmayan kaynaklı kaplar; Maksimum çalışma basıncı (PS) ve hacmi (V) 50 bar x l veya daha az olan gemiler, AB Üye Devletlerinden birinde geçerli olan iyi mühendislik uygulamalarına uygun olarak tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Görüntüle
305/2011/AB Yapı Malzemleri Yönetmeliği

305/2011/AB Yapı Malzemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, inşaat ürünlerini AB pazarına yerleştirmek için yasal düzenleme çerçevesi oluşturur.

İnşaat ürünleri, inşaat işinde sonradan kullanılması için AB pazarına üretilen ve yerleştirilen ve özelliklerini, bu Direktifin temel şartlarına uygun olmaları ile ilgili olarak inşaat işlerinin performansını doğrudan etkileyebilecek herhangi bir inşaat ürününü içermektedir.
 

Görüntüle
2014/53/AB Direktifi Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği

2014/53/AB Direktifi Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği

2014/53/AB sayılı Direktif, AB pazarına telsiz cihazlarının yerleştirilmesi için yasal çerçeveyi belirlemektedir. Yönetmelik, telsiz ekipmanları için güvenlik ve sağlık için temel gereksinimleri belirleyen, elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekansı spektrumunun verimli kullanımı için tek bir pazar sunmaktadır.

Ayrıca, gizliliği, kişisel verileri ve sahtekarlığa karşı koruma sağlayan teknik işlevleri içeren ek yönleri tanımlayan daha ileri düzenlemeler için bir çerçeve sunmaktadır. Ek olarak, birlikte çalışabilirlik, acil durum servislerine erişim ve bir telsiz cihazı ve yazılımı kombinasyonu ile uyumluluk gibi ilave hususlar da bulunmaktadır.

Görüntüle
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/AB sayılı Yönetmeliğin amacı, AB pazarına yerleştirilen makine ve mekanizmaların güvenliğini arttırmaktır. Direktif, aşağıdaki ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini belirlemektedir.

Makineler ve mekanizmalar, yedek ekipman, güvenli bileşenler, Kaldırma cihazları, zincirler, ipler ve ağlar,

Çıkarılabilir mekanik transmisyon cihazları, Kısmen tamamlanmış makineler ve mekanizmalar.

Görüntüle
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Geçerliliğe sahip ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklılık esasına dayanan ürünün ve/veya hizmetin hazırlanmasından satış ve satış sonrası müşteri memnuniyeti de dahil tüm süreçleri güvence altına almaya sağlayan standarttır.

 

Görüntüle
FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

FSSC 22000, uluslararası kabul görmüş tüm gıda zincirindeki gıda sektöründe yer alan kuruluşların, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan ISO temelli bir standarttır.

FSSC (Food Safety System Certification) 22000, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul edilmiştir.

Görüntüle
ISO 10002 Standardı

ISO 10002 Standardı

Müşteri beklentilerini karşılama ve memnuniyet oranı artar,

Kuruluşun kendini geliştirebilmesini ve şikayet nedenlerini ortadan kaldıracağı alanları belirlemeyi sağlar.

Müşteri odaklı bir ortam oluşturmayı sağlayarak karlılığı arttırır.

Görüntüle
ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetimi Standardı uluslararası kabul görmüş, ISO/TS 16949 standardının yerini alan otomotiv endüstrisi için özel teknik gereklilikleri çerçeveleyen, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı temel alınarak uygulanarak bir standarttır.

IATF 16949 Standardı Avrupa ve Amerika’daki standartları bir araya getirmektedir ve otomotiv, ürünlerinin tüm süreçlerinde (tasarım, geliştirme, üretme, kurma veya bakım vb.) en iyi uygulamayı gerçekleştirmenizi sağlar.

Görüntüle
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 NEDİR ?

Dünyamızdaki kaynakların sonsuz olmadığı, ürünlerin ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmadığı global olarak tüm dünyada kabul edildiği göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle ISO(International Organization for Standardization) tarafından hazırlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, tüm dünyada yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamalarına yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıdadır.

Görüntüle
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 Standardı Nedir? ISO 13485 standardı tıbbi cihazlara yönelik kalite yönetim sistemidir. Kuruluş, ISO 13485 standardı ile piyasaya arz ettiği tıbbi cihazın tasarım ve geliştirme, üretim, sterilizasyon, tesis, satın alma, teslimat, vs. süreçlerinde kalite yönetim sistemi şartlarına göre belirlemesine ve sürekli göz önünde bulundurulmasına yardımcı olmaktadır.

Bu standart ISO 9001 standardı esas alınarak hazırlanmıştır. ISO 13485 ve ISO 9001 standartları paralel olmakla birlikte ISO 9001 standardına uygunluk ISO 13485 standardına uygun olduğunu göstermez.

Görüntüle