Yangın Sertifikası
Yangın Sertifikası

Yangın Güvenliği Sertifikası olarakta bilenen sertifika Gümrük Birliği ülkelerinin yasal düzenlemeleri nezninde ve ilgili standartlar doğrultusunda ekipman ve ürün gruplarına verilmesi gereken zorunlu bir belgedir.

2 grup ürün bu sertifikayı almak zorundadır.

  1. Yangın Güvenliği Ekipmanları ve bu amaçla üretilmiş olan malzemeler
  2. İnşaat iç dekorasyonda kullanılan ekipman ve malzemeler ,

Yangın Sertifikası ürün tasarımı,üretimi, çalışma prensibi gibi prosedürler ışığında tanımlamaları yapılması gereken özel bir düzenlemedir. Uygulanabilir her gereksinim için yangından korunma ve önleme durumunda, insanların güvenliği ve mülkün korunması amacıyla oluşturulmuş prosesleri istinasız olarak yerine getirmek zorundadır. Yangın Sertifikası ürün bazlı değişkenlik gösterecek şekilde 1 ile 5 yıl arası olarak verilmektedir. Ancak hiçbir sertifikada da olmadığı gibi Yangın Sertifikasının da süresi 5 yılı geçmez.

2020 Ocak ayında ilgili regülasyonda yapılan değişiklik ile birlikte eskiden EAC kapsamında olmayan yangın sertifikası artık kapsama dahil edilmiştir. Eski teknik düzenlemeye göre her üye ülke için kendi milli standartları doğrultusunda hareket edilirken yeni düzenleme ile tüm üye ülkeleri kapsayacak bir genişletilme yapılmıştır.