Saber Program Sertifikalandırması (Suudi Arabistan)
Saber Program Sertifikalandırması (Suudi Arabistan)

Saber Platformu, S.Arabistan kalite kurumu SASO tarafından 01.01.2019 tarihinde zorunlu hale getirilmiş ithalata konu ürünlerin uygunluğunun kayıt altına alındığı hükümet sertifikasyon platformudur. Sertifikasyon süreci ürünlerin Saber platformuna kayıt ettirilmesine istinaden 3 aşamadan oluşmaktadır.

 

1- Fabrika Denetimi: Ürünlerin GTIP kodlarına göre Fabrika Denetiminin gerekip gerekmediğine karar verilmektedir. Fabrika Denetimi gereken ürünler için ise denetim yılda sadece 1 defa yapılmaktadır.

2- PCoC (Product Certificate): S.Arabistan’daki her bir alıcınız için ayrı ayrı çıkarılması gerekmektedir. Belge 1 yıl süre ile geçerli olacak olup, belgenin kapsamında ihracatını yapacak olduğunuz ürünlerin bilgileri yer almaktadır.

3- Sevkiyat Sertifikası (Shipment Certificate): Sevkiyatın tamamlanmasının ardından Ticari Fatura (Commercial Invoice) iletilmesine istinaden herbir sevkiyatta ayrı ayrı yayımlanmaktadır.