Rus Metroloji Sertifikası
Rus Metroloji Sertifikası

Tip Onay Sertifikası (Metrological Certificate), ölçüm cihazının belirlenmiş norm ve şartlara uygun olduğunu doğrulayan bir zorunlu belgedir. 13 Temmuz 2015 tarihli ve 102-FZ sayılı Federal Kanun uyarınca “Ölçümlerin Eşitliğinin Sağlanması Üzerine”, bu belgenin düzenlenmesi Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Ajansı - Rosstandard tarafından verilmektedir.

Ölçü Aleti Tip Onay Belge Kapsamındaki Ürünlerden Bazıları :

• İç pazar için tartı aletleri ve diğer ölçüm aletleri

• Endüstriyel Ölçüm Aletleri

• Jeodezik hidrolojik faaliyetler için aletler

• Çevresel faaliyetler için aygıtlar

• Güvenlik Aletleri

• Devlet etkinlikleri için milli savunma araçları

• Olimpiyatlarda sporda kullanılan ölçme aletleri, vb.

Ölçü Aleti Tip Onay Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.