Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği 2009/48 / EC
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği 2009/48 / EC

Oyuncaklar ve oyunlar çocuğun gelişimine katkıda bulunur ve büyümenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, Avrupa Birliğinde satılan bu ürünlerin çocukların sağlığını tehdit etmemesini sağlamak, AB için bir önceliktir. AB mevzuatı, oyuncakların, özellikle oyuncaklarda kimyasalların kullanımı konusunda, dünyanın en katı olan güvenlik gereksinimlerini karşılamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kansere neden olan, genetik bilgiyi değiştiren, üreme sistemine (CMR maddeleri denilen) zarar veren kimyasalların, kapsamlı bir bilimsel değerlendirmeden sonra güvenli kabul edilmediği takdirde artık izin verilmemektedir.

Cıva ve kadmiyum gibi “ağır elemanlar” olarak adlandırılan 19, 2009/48/AT Direktifine uygun olarak çocukların erişebileceği oyuncaklarda kullanılamamaktadır.

55 adet alerjenik tat yasaklanmış olup, ancak bazılarında ve diğer 11 tanesinde, etikette belirtilmeleri ve ek gereklilikleri yerine getirmeleri şartıyla bazı oyuncaklarda kullanılabilir. 2009/48/AT sayılı Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin kapsamı, oyuncakları tanımlayan 2. Maddede yer almaktadır: “Yalnızca 14 yaşın altındaki çocukların oyun alanında kullanılmak üzere geliştirilen veya üretilen her ürün veya malzeme”.

Bu Yönetmelik aşağıdaki oyuncaklar için geçerli değildir;

  - Çocuk oyun alanları için ekipmanlar,

  - Otomatik oyun makineleri,

  - İçten yanmalı motorlarla donatılmış oyuncak arabalar,

  - Buharlı oyuncak motorlar,

  - Fırlatma ekipmanı,

AB pazarına yerleştirilen her oyuncak uygunluk değerlendirme prosedüründen geçmektedir. Uygunluk değerlendirme prosedürünün amacı, üreticiye ve kamu yetkililerine ürünün Direktifin yasal şartlarına uygun olduğunu kanıtlamaktır.

Oyuncakların AB pazarına girişine olanak tanıyan iki olası uygunluk değerlendirmesi vardır

Ürünler uyumlaştırılmış AB standartlarına tam olarak uygun şekilde üretilirse, iç üretim kontrol prosedürünü uygulamak mümkündür (Modül A). Diğer tüm durumlarda, C Modülünde belirtilen değerlendirme prosedürüyle birlikte bir tür değerlendirme (AB tipi inceleme) uygulanır. AB'de satılan tüm oyuncaklar CE işaretli olmalıdır. Üreticiden, oyuncağın temel güvenlik gereksinimlerini karşıladığını gösteren bir açıklamadır.