GOST Belgelendirme
GOST Belgelendirme

Gost kelimesi Devlet Standartı ifadesinin kısaltılmasıdır. GOST Bağımsız Devlet Topluluğu tarafından ülkelerin ulusal standart organları ile bölgesel birlik olan Avrasya Standardizasyon Konseyi’nin ortak çalışması olarak oluşturulmuş olan teknik standartlar bütünüdür. Standartların oluşturulması Sovyet döneminden geldiği için SSCB’nin çözüşünün ardından bu bölgesel standartların yeni bir statüsü oluşturulmuştur.

Günümüzde 12 ülkede 20.000'den fazla standart yaygın olarak kullanılmaktadır. GOST-R belgelendirmesi ilk ve esas Rus ulusal belgelendirme sistemidir. Bu sistemin devlet standartlarında ürünler için ana gereksinimlerini belirlemektedir. GOST-R Uygunluk Belgesi Rus Federasyonu'nda yürürlükte olan standartlara ve kurallara göre oluşturulan güvenlik gereksinimlerine ürün uygunluğunu tasdik eden bir belgedir. Ürünler Rus Devleti tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda test edilerek raporlarına istinaden devlet tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından GOST R Uygunluk Belgesi verilmektedir.

Ancak Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından Gost süreçleri de ülkesel ulusal standartlarının oluşturulması ile birlikte diğer Avrasya Ekonomi Topluluğu üyeleri içinde oluşturulmuştur. Genel itibariyle Rusya Federasyonu için verilen Gost-R belgesi olarak bilinse de Belerus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna içinde kendi ulusal regülasyonlarını düzenlemiş oldukları GOST Belgelendirme sistemleri mevcuttur.  Hali hazırda EAC sistemi yürürlükte olsa da öncelikle Rusya ve diğer üye ülkeler bazı ürün grupları ile ilgili hala kendi standart sistemlerini kullanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ilgili ihracatın hangi ülkeye yapılacağıdır. Bu belge öncelikle zorunlu bir belgedir. Kalitesi ve güvenliği teyit etmek için alınır. EAC sisteminin bir alt başlığı olarak görebilirsiniz. Tek seferlikte verilebilir 3 yıla kadar da verilebilir.

Rusya Federasyonu – GOST-R

Kazakistan – Gost- K

Belarıs – Gost-B

Ukrayna – Ukr-Sepro