Gıda Ambalajı
Gıda Ambalajı

Gıda ürünleri ambalajları, 1935/2004 sayılı AB Yönetmeliği tarafından gıda ürünleri ile temasta bulunulması gereken malzemeler ve ürünlerle ilgili genel şartlara uygun olmalıdır.

Bu düzenlemenin, hem doğrudan hem de dolaylı olarak gıdayla temas eden paketleme gereksinimlerini belirleyerek yüksek düzeyde tüketici sağlığını korumaya yönelik olması amaçlanmıştır.

Yönetmelikte İstisnalar

antika olarak pazarlanan malzeme ve ürünler;

peynirli kek, yarı mamul et veya meyve kılıfı gibi gıda maddelerinin bir bölümünü oluşturan ve bununla birlikte tüketilmesi amaçlanan koruyucu malzemeler veya muhafazalar; kamu ve özel su temini için sabit ekipman.

Bu Yönetmeliğin Ek I’inde, özel önlemlere tabi olabilecek 17 maddeden oluşan malzeme ve ürün gruplarının bir listesi bulunmaktadır. Bugüne kadar, yalnızca altı tanesi kabul edilmiştir ve bunlar için ayrı gereksinimler vardır, örneğin plastik malzemeler ve gıda ürünleri ile temasta bulunma amaçlı ürünler hakkındaki 10/2011 Yönetmeliği Yönetmelikte belirtilen tüm önlemler ve gereklilikler, gıda ambalajının güvenliğini, bu tür ambalajları kullanırken gıda ürünlerinin bileşimindeki ve özelliklerinde değişiklik olmaması anlamına gelmelidir.

Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde belirtilen özel önlemler, bu önlemlerin uygulandığı malzemelere ve ürünlere, kendilerine uygulanan kurallara uyduğunu belirten yazılı bir beyanla eşlik etmesini sağlayacaktır.

Avrupa laboratuarının katılımıyla, gıda ürünleri ile temasta kullanılacak malzemelerin üretilmesinde kullanılan maddelerin güvenliğini değerlendirme prosedürü uygulanmaktadır.