305/2011/AB Yapı Malzemleri Yönetmeliği
305/2011/AB Yapı Malzemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, inşaat ürünlerini AB pazarına yerleştirmek için yasal düzenleme çerçevesi oluşturur.

İnşaat ürünleri, inşaat işinde sonradan kullanılması için AB pazarına üretilen ve yerleştirilen ve özelliklerini, bu Direktifin temel şartlarına uygun olmaları ile ilgili olarak inşaat işlerinin performansını doğrudan etkileyebilecek herhangi bir inşaat ürününü içermektedir.

Yapı ürünleri için temel gereklilikler bu Yönetmelik Ek I'de ve ilgili AB uyumlaştırılmış standartlarında belirtilmiştir. Standartların listesi Avrupa Komisyonu Dergisi'nde yayınlanmaktadır. Uyumlaştırılmış standartlar test yöntemlerini, beyan edilecek ürünlerin temel özelliklerini ve uygunluk değerlendirmesi açısından hem imalatçı hem de onaylanmış kuruluşun görevlerini belirler.

Düzenlemelere göre, beş uygunluk değerlendirme sistemi mevcuttur;

1) Sistem 1+. Yapı malzemlerinin temel özelliklerini üretici tarafından aşağıdaki hususlara dayanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

• Fabrika üretim kontrolü (QMS ISO 9001'in analogu)

• İş yerinde alınan numunelerin onaylanmış test programına göre test edilmesi

• Aşağıdaki esaslara göre verilen onaylanmış kuruluştan uygunluk belgesi yapı testlerinin tip testi (ITT), model hesaplamaları veya tanımlayıcı belgeler yoluyla belirlenmesi fabrika üretim kontrolünün ve üretim kontrolünün yapılması

Fabrika üretim kontrolünün üretimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için daha sonraki denetim denetimleri

AB pazarına yerleştirilmeden önce alınan ürün numunelerinin kontrol testleri

2) Sistem 1. Yapı malzemelerinin temel özelliklerini aşağıdaki hususlara göre üretici tarafından beyan edilmesi gerekmektedir;

• Fabrika üretim kontrolü (QMS ISO 9001'in analogu)

• İş yerinde alınan numunelerin onaylanmış test programına göre test edilmesi;

• Aşağıdaki esaslara göre verilen onaylanmış kuruluştan uygunluk belgesi

Yapı testlerinin tip testi (ITT), model hesaplamaları veya tanımlayıcı belgeler yoluyla belirlenmesi

Üretimin birincil denetimini ve fabrika üretim kontrolünün denetimini yürütülmesi

Sonraki üretim denetim denetimleri, fabrika üretim kontrolünün izlenmesi ve değerlendirilmesi

3) Sistem 2+. Yapı ürünlerinin temel özelliklerini üretici tarafından aşağıdaki hususlara dayanarak beyan edilmesi gerekmektedir;

• İnşaat ürünleri tipinin tip testleri (ITT), model hesaplamaları veya tanımlayıcı dokümantasyon yoluyla belirlenmesi

• Fabrika üretim kontrolü (QMS ISO 9001'in analogu)

• İş yerinde alınan numunelerin onaylanmış test programına göre test edilmesi

• Aşağıdaki esaslara göre verilen onaylanmış kuruluştan uygunluk belgesi

Fabrika üretim kontrolünün ve üretim kontrolünün yapılması

Sonraki üretim denetim denetimleri, fabrika üretim kontrolünün izlenmesi ve değerlendirilmesi

4) Sistem 3. Yapı malzemelerinin temel özelliklerini üretici tarafından aşağıdaki hususlara dayanarak beyan edilmesi gerekmektedir;

• Üretici tarafından fabrika üretim kontrolünün yapılması

• Üretici tarafından gönderilen test örnekleri, tablo değerleri ve tanımlayıcı dokümantasyon temelinde, onaylanmış laboratuarın yapı ürünlerinin tipinin belirlenmesi

5) Sistem 4. İnşaat ürünlerinin temel özelliklerini üretici tarafından aşağıdaki hususlara dayanarak beyan edilmesi gerekmektedir;

• Üretici tarafından fabrika üretim kontrolünün yapılması

• Test numuneleri, tablo değerleri ve açıklayıcı dokümantasyon temelinde inşaat ürünü tipinin belirlenmesi.

Onaylanmış kuruluş veya laboratuvar bu değerlendirme sistemine katılmamaktadır.

Yapı malzemelerinin uyumlaştırılmış AB standardı kapsamında olmadığı durumlarda, Avrupa Teknik Sertifikasyon (ETA) uygulaması uygulanır. Böyle bir süreç, bir test programı, değerlendirme yöntemleri ve anketin kendisinin projesini yazmaktan oluşan imalatçının ortak çalışmasına ve teknik değerlendirme komisyonuna dayanmaktadır. Bu prosedür hakkında ayrıntılı bilgi bu Yönetmeliklerin Ek II'sinde yansıtılmıştır.