2014/53/AB Direktifi Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği
2014/53/AB Direktifi Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği

2014/53/AB sayılı Direktif, AB pazarına telsiz cihazlarının yerleştirilmesi için yasal çerçeveyi belirlemektedir. Yönetmelik, telsiz ekipmanları için güvenlik ve sağlık için temel gereksinimleri belirleyen, elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekansı spektrumunun verimli kullanımı için tek bir pazar sunmaktadır. Ayrıca, gizliliği, kişisel verileri ve sahtekarlığa karşı koruma sağlayan teknik işlevleri içeren ek yönleri tanımlayan daha ileri düzenlemeler için bir çerçeve sunmaktadır. Ek olarak, birlikte çalışabilirlik, acil durum servislerine erişim ve bir telsiz cihazı ve yazılımı kombinasyonu ile uyumluluk gibi ilave hususlar da bulunmaktadır.

Bu Yönetmelik, aşağıdakiler haricindeki tüm telsiz cihazları için geçerlidir:

Ekipman piyasaya sürülmüyorsa, radyo amatörleri tarafından kullanılan radyo ekipmanları aşağıdakileri içermektedir;

• Montaj / kurulum için telsiz kitleri

• Radyo amatörleri tarafından değiştirilen ve kullanılan telsiz cihazları

• Amatör radyo ile ilgili araştırma ve bilimsel amaçlı bireysel radyo amatörleri tarafından oluşturulan ekipman

96/98/AT sayılı Direktife tabi olan gemiler için teçhizat;

Havacılık ekipmanları;

Sadece bu tür amaçlar için araştırma ve geliştirme alanlarında kullanılabilecek profesyoneller için tasarlanmış bireysel değerlendirme kitleri;

Sadece kamu ve devlet güvenliği, savunma ile ilgili faaliyetler için kullanılan telsiz cihazları

Bu Yönetmeliğe tabi olan telsiz cihazları, bu Yönetmeliğin 3 (1) maddesinin (a) paragrafında belirtilenler dışında, 2014/35/AT Direktifine tabi değildir.

2014/53/AB Direktifinin kapsamına giren ekipman, bu Direktifin 3. Maddesinde belirtilen temel şartlara ve uyumlaştırılmış AB standartlarına uymalıdır.

3. Maddede belirtilen şartların hangisine göre yapıldığına bağlı olarak, üretici aşağıdakileri yerine getirmektedir:

A) İç üretim kontrolü (Ek II);

B) Tip değerlendirmesi (AB tipi inceleme), dahili üretim kontrolünün değerlendirilmesiyle birlikte (Ek III);

B) Tam kalite güvencesine dayalı değerlendirme (Ek IV).

Bu Yönetmelik, diğer iki AB Yönergesi ile yakından ilgilidir - 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/AB Alçak Gerilim Ekipmanı

Bu maddenin 6. fıkrasında belirtilen istisnaya rağmen, tüm telsiz cihazlarının, 2014/35/AB Yönergesi ile uyumlu EN 60950-1'in geçerli sürümüne uygun olarak elektriksel güvenlik açısından test edilmesi gerekir.

Bu nedenle, tasarım ve geliştirme aşamasında, ürünler için geçerli olan uyumlaştırılmış standartları belirlemek ve bildirilmiş bir laboratuvarda test sırasında ürün tutarsızlıklarının problemleriyle karşılaşmamak için gerekliliklerini dikkate almak çok önemlidir.