2014/34/AB (ATEX) Yönetmeliği
2014/34/AB (ATEX) Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemler için geçerlidir.

Güvenlik sistemlerinin Koruyucu sistemlerin yapı taşları olduğu anlaşılmakta ancak yeni başlayan patlamaları aniden durdurmak, ve/veya etkili bir alev ve patlama basıncı aralığını sınırlandırmak için tasarlanan bileşenler değildir.

Bir bileşen, ekipman koruma sistemlerinin güvenli çalışması için gereken herhangi bir üründür. Grup ve Ekipman Kategorisinin Tanımı Gerekli uygunluk değerlendirme prosedürünü belirlemek için, üretici öncelikle ekipmanın kullanım amacına dayalı olarak, ürünün ait olduğu Grup ve Kategori ile ilgili bir karar vermelidir. Bu Yönetmelik, cihazlar ve bileşenler de dahil olmak üzere uygun ise ekipman iki gruba ayrılır. Cihazlar, gerekli oldukları veya çalışmaya katkıda bulundukları ekipman veya koruyucu sistemi kategorisine göre değerlendirilmelidir.

Grup I, madenlerin yeraltı kısımlarında ve bu tür madenlerin mayın gazı ve / veya yanıcı toz tarafından tehlike altında olabilecek yer üstü tesislerinde kullanılması amaçlanan ekipmanı,

Grup II, patlayıcı ortamlar nedeniyle tehlikeli olabilecek başka yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ekipmanı içermektedir.

Grup I

M1 kategorisi

Bu kategoriye ait ürünler, patlayıcı bir atmosfer varlığında güvenliği sağlamak için işlev görmelidir ve aşağıda söz konusu olan dahili patlamaya karşı koruma araçlarının kullanılması ile karakterize edilmektedir.

  • Dahili korumalardan birinin çalışmaması durumunda, en azından ikinci koruma yeterli düzeyde bir güvenlik sağlayacaktır; veya

  • İki arıza durumunda, birbirinden bağımsız olarak, yeterli bir güvenlik seviyesi sağlanır.

M1 olarak sınıflandırılabilecek ekipman örnekleri şunlardır;

  • Gaz algılama ekipmanı;

  • Haberleşme ekipmanı;

  • Madenlerde kurtarma operasyonlarında kullanılan ekipman.

M2 Kategorisi;

Patlayıcı bir atmosfer oluştuğunda bu ürünler kapatılmalıdır. Bununla birlikte, M2 kategorisindeki ekipmanın çalışması sırasında patlayıcı ortamların görünebileceği ve ekipmanın derhal kapatılamaması varsayılabilir. Bu nedenle, yüksek düzeyde güvenlik sağlayabilecek korumaların kurulması gereklidir. Bu kategorideki ürünlerle ilgili koruma cihazları, dikkatsiz kullanım ve çevre koşullarındaki değişiklikler nedeniyle daha ciddi çalışma koşulları olsa dahi normal çalışma sırasında da yeterli güvenlik sağlamaktadır.

Grup II

Kategori 1

İmalatçı tarafından belirtilen çalışma parametrelerini koruyabilen ve hava ve gaz karışımlarının, buharların veya buğuların veya hava ve toz karışımlarının neden olabileceği patlayıcı ortamların ve sürekli ve sürekli görünmesi muhtemel alanlarda kullanım için çok yüksek düzeyde koruma sağlayabilen ürünler içerir uzun bir süre ile veya sıklıkla mevcut olduğu alanlarda kullanılır. (bkz. bölüm 4.4). Bu Kategoriye ait ekipman, aşağıdaki gibi çalışan dahili patlama koruma cihazları ile karakterize edilir:

  • Dahili korumalardan birinin arızalanması durumunda, ikinci bir önlem alınarak yeterli düzeyde koruma sağlanır:

  • İstenilen koruma seviyesi, birbirinden bağımsız olarak meydana gelen iki arıza için de sağlanır.

Kategori 2

Üretici tarafından belirtilen çalışma parametrelerini koruyabilen ve hava ve gaz karışımları, buharlar veya buğuların ya da hava ve toz karışımlarının neden olduğu patlayıcı ortamlarda kullanım amacı için yüksek düzeyde koruma sağlayan ürünleri içerir (bkz. bölüm 4.4) Bu kategorideki patlama koruma ekipmanı, ekipman arıza ile çalışırken veya normal şartlarda dikkate alınması gereken tehlikeli koşullarda çalışırken bile yeterli güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde çalışmalıdır.

K Kategori 3

Hava ve gaz karışımlarının neden olduğu patlayıcı ortamların, sislerin veya hava / toz karışımlarının muhtemel olmadığı alanlarda veya kullanım sıklığında meydana gelebilecek alanlarda, kullanım amacı için sadece kısa bir süreliğine koruma sağlayan, üretici tarafından ayarlanan işletim parametrelerini koruyucu ürünleri içermelidir. Sadece kısa bir süre için. Bu kategorideki ürünlerin tasarımı normal çalışma koşullarında yeterli düzeyde koruma sağlamalıdır.