2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirmesi

Tüm elektrikli ürünler için potansiyel elektromanyetik radyasyon tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle AB pazarına giriş yapan elektrikli ürünlerin elektromanyetik radyasyon standartlarına uyması gerekmektedir. Bu gereklilikler ve düzenlemeler 2014/30/AB sayılı Avrupa Direktifi ile kontrol edilmektedir.

2014/30/AB sayılı Direktif kapsamındaki ekipman aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır;

(1)   Tüketim malları,

(2)   Evsel ve benzeri amaçlarla kullanılan cihazlar,

(3)   Taşınabilir elektrikli aletler,

(4)   Aydınlatma Ürünleri,

(5)   Bilgi teknolojisi,

(6)   Tıbbi ekipman ve aletler,

(7)   Laboratuvar ve ölçüm cihazları,

(8)   Elektrikli ve elektronik oyuncaklar,

(9)   Otomobillerin elektrikli teçhizatı,

(10)  Endüstriyel ekipman

2014/30/AB sayılı Direktif kapsamına girmeyen donanım, yönetmeliğin 2. maddesinde (2. fıkrasında) belirtilmiştir.

Uygunluk değerlendirmesiyle ilgili olarak, 2014/30/AB sayılı Direktifin Ek II'si, üreticinin onaylanmış kuruluşu dahil etmeme ve bağımsız bir değerlendirme yapma hakkına sahip olduğunu belirtir, ancak tüm hususlar dikkate alınmalıdır. Genellikle üretici, gerekli tüm hususları bağımsız olarak göz önüne alamamaktadır. Bu durumda üretici yetkili kuruma uygulanabilir, örnek ve teknik dökümanlar sunar. Dökümantasyon tamamen gözden geçirilmiş, ekipman Yönetmelik ve uyumlaştırılmış EN standartlarının tüm gereksinimlerini karşılıyor ise, Onaylanmış Kuruluş AB tipi bir inceleme Sertifikası (Tip Test Sertifikası) vermektedir.