2011/65 / AB Direktifi (RoHS)
2011/65 / AB Direktifi (RoHS)

2011/65 / EU sayılı Yönerge, elektrikli ve elektronik cihazlarda aşağıdaki tehlikeli maddeleri sınırlandırmayı amaçlamaktadır: kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerli krom, polibromlu bifeniller, polibromlu difenil eterler. 22 Temmuz 2019'dan itibaren, bu liste aynı zamanda şu maddelerle desteklenecektir: bis (2-etilheksil) ftalat, butil benzil ftalat, dibutil ftalat, diizobütil ftalat.

Bu direktifin Ek II'si, homojen malzemeler için maddelerin konsantrasyonlarını gösterir.

Bu Yönerge kapsamındaki elektrikli ve elektronik cihaz kategorileri

1.Büyük ev aletleri

2.Küçük ev aletleri

3.Bilgi ve telekomünikasyon cihazları

4.Tüketici ürünleri

5.Aydınlatma ekipmanları

6.Elektrikli ve elektronik aletler

7.Oyuncaklar, eğlence ekipmanları ve spor malzemeleri

8.Medikal Ürünler

9.Endüstriyel izleme ve kontrol cihazları dahil, izleme ve kontrol cihazları

10.Otomatik dağıtıcılar

Yukarıda belirtilen kategorilere girmeyen diğer elektrikli ve elektronik teçhizat; ekipmanın uygunluğunu doğrulamak için, imalatçı tasarım ve üretim sürecinin 2011/65/AB Direktifi Madde 4’ün gereklerine uygun olmasını sağlamalı, ayrıca teknik dokümantasyon hazırlamalı ve seri üretim için iç üretim kontrolü yapılmalıdır. Üretilen ürünler. Testler ve ölçümler yapılmış, işbu Direktifin “4. Maddesi” nin gereklerine uygunluğunu gösteren veya Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan malzemelerin, bu Direktifin şartlarına uyduğu kabul edilen standartlara göre değerlendirilmiş elektrikli ve elektronik ekipmanlar ve bileşenlerdir.

Laboratuvarımız, uyumlaştırılmış EN 62321 standardına uygun olarak test için gerekli tüm donanıma ve uygun akreditasyona sahiptir. Sonuç olarak ROHS, akredite bir laboratuvardan gelen malzeme ve bileşenler için test protokolleri ve uygunluk sertifikasıdır.