2007/46 E İşaretleme (Araç Tip Onayı)
2007/46 E İşaretleme (Araç Tip Onayı)

E işareti, ECE uygunluk işareti şeklinde de adlandırılmakla ile birlikte, onaylanmış kompenentler dahilinde motorlu taşıtların Avrupa Birliği kapsamında kara yollarında taşıması gereken şartları sağladığını belirten işaretleme ve sertifikalandırma çalışmasıdır. E Belgesi, motorlu araçlar ve römorkların aksamı, sistemi yada ayrı teknik üniteleri ile ilgili AB, BM/AEK ve TR yasaları kapsamında kabul görmüş yönetmeliklere uygun olduğunu belirtir.

E işaretinin sembolü bir daire içerisinde büyük E harfi ve sağ tarafında daha küçük olarak ülke kodunu belirten rakam bulunmaktadır. Sağ taraftaki rakam ECE test işareti düzenleme kontrol numarası ile alakalı ülkelerin tahsis edilmiş kod numaralarını ifade etmektedir. Örneğin bir ürünün yan tarafında bulunan E1 işareti Almanya menşeli ürün E belgesine sahip olduğunu gösterir.

E işaretlemesi aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerle alakalı (Avrupa ekonomik topluluğu, birleşmiş milletler) tarafından direktiflere ve Regülâsyonlara uygun yapıda olduğunu gösterir.

AB direktifleri temel alınarak Avrupa Komisyonu tarafından üye ülkelerin motorlu taşıt, teknik parça ve sistemlerine uygulamasını şart koştuğu bir güvenlik sertifikası dır. Test Laboratuvarları Avrupa Birliği üyesi ülkenin bir teknik servis yetkisi olan organizasyonu olmalıdır. E işareti düzenleyen kuruluş ise Avrupa Birliği üyesi ülkenin devlet ulaştırma sektörüdür. E işareti ile belgelendirilmiş ürünler tüm AB üyesi ülkeler tarafından tanInmaktadır. E-işareti, araç hava pompası, araç mesaj/alttan ısıtma minderleri, araç fanları, araç su ısıtıcıları, araç şarj cihazı, araç lambası/flaşörü,araç temizleyicileri, araç enerji ekipmanları gibi teknik ürünler ile hareket eden tertibatlar da zorunludur.