2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/AB sayılı Yönetmeliğin amacı, AB pazarına yerleştirilen makine ve mekanizmaların güvenliğini arttırmaktır. Direktif, aşağıdaki ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini belirlemektedir.

Makineler ve mekanizmalar

Yedek ekipman

Güvenli bileşenler

Kaldırma cihazları

Zincirler, ipler ve ağlar

Çıkarılabilir mekanik transmisyon cihazları

Kısmen tamamlanmış makineler ve mekanizmalar

Yönetmelikte “makine ve mekanizmalar” kavramının gerçek bir açıklaması yer almaktadır (Madde 2). Önemli olan, ünitenin birbirine bağlı parçalarının veya bileşenlerinin hareket etmesi gerektiğidir. Ayrıca Yönetmelikte, Direktife tabi olmayan ekipman belirtilmiştir (Madde 1). Üreticinin Direktifin kapsamını öğrenmesi ve ürünlerini bununla karşılaştırması çok önemlidir, çünkü örneğin, tarım işçiliği için traktöre bağlı kaldırma / takma ekipmanı MD Direktifinin altına düştüğünde ve traktörün kendisi bir araç olduğundan ve Onay Yönetmeliğine ait olması çok önemlidir.